พลอยแกมเพชร ปีที่ 20 ฉบับที่ 470
14 ตุลาคม 2554

"ลูกสาวเจ้าพ่อ" ภาพถ่ายแฟชั่นของสองสาวโฟร์-มด ในนิตยสาร พลอยแกมเพชร ปีที่ 20 ฉบับที่ 470 เดือนสิงหาคม 2554


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub